Kaiku Ympäristö Oy

 • Kaiku Ympäristö Oy on kiertotalousyhtiö, joka on erikoistunut vaativaan jätehuoltoon ja räätälöityihin kierrätysratkaisuihin.
 • Kaiku vastaa tarpeeseen ratkaista vaativia jäteongelmia ja kehittää edistyneitä kierrätysratkaisuja muuttuvassa markkinassa.
 • Toimintamme ydin on laajassa osaamisessa jätehuollon eri sektoreilta sekä voimakkaissa panostuksissa uuteen teknologiaan ja T&K-toimintaan.

Yritys

Palvelut

 • Räätälöidyt jätteenkäsittelyratkaisut
  • Käsittelypalvelut jätteille, jotka eivät suoraan sovi olemassa oleviin käsittelyjärjestelmiin.
  • Käsittelypalvelut asiakkaan tiloissa jätteen hyötykäyttömahdollisuuksien parantamiseksi.
 • Epäorgaanisen jätteen käsittely
  • Jätteiden hyötykäyttö- ja loppusijoituspalvelut
 • Kaivosteollisuuden jätehuolto
 • Teollisuuden vesienkäsittelyratkaisut

Yhteystiedot

info@kaikuymparisto.fi
Y-tunnus: 2983327-6